Workshop

i kommunikasjon

Dette tilbudet er det vi er mest stolte av-det er Rolls Roycen vår. Her samler vi en liten gruppe (6-10personer) som i to hele dager (7 timer x 2) kan fordype seg både i å forstå hva som skjer i en kommunikasjon og å trene praktisk i å omsette forståelsen til ny atferd. Og her ligger kanskje hovedgrunnen til at disse samlingene er så populære -du lærer virkelig å «walk the talk».

Det er helt nødvendig å reflektere rundt og å snakke om hva som skal til for å skape forandring. Men dersom man klarer å skape en situasjon der man trener på å gjøre noe nytt, øker sannsynligheten dramatisk for at man vil gjenta den nye atferden når man kommer tilbake fra samlingen. Vi er søstre og psykologer-og som regel sloss jo søsken og det gjør vi og-men med såpass eleganse at vi kan leve med det.

» I vårt arbeid i gruppene demonstrerer vi hvordan vi selv bruker verktøyene vi vil lære deg»

Vi vil til og med si det slik at grunnen til at vi har det så spennende sammen når vi jobber og at det har fungert bra så lenge, hovedsakelig er at vi klarer å bruke våre egne verktøy godt nok på hverandre.

Verktøyene er så sentrale og grunnleggende at de kan tas i bruk i alle situasjoner-derfor kan vi også illustrere prinsippene gjennom dialogen i gruppen mens vi jobber med å lære deg dem.

Vi jobber med følgende 4 punkter;

  • Å lære deg å oppdage at du er på «autopilot»og å ta stilling til hva du nå velger å gjøre
  • Trene deg i å håndtere at den du snakker med misforstår deg fordi alle tolker alt ulikt (spørre hva den andre oppfattet)
  • Trene deg i å velge om du vil «løfte»eller»senke «den andre (gi ros eller ris)
  • Trene deg i å velge om du vil være direkte eller indirekte når du snakker (tydelig eller utydelig)

Vi forteller deg historier fra situasjoner vi har opplevd for å illustrere. Vi lar deg jobbe litt i smågrupper for å finne situasjoner du synes er interessante. Vi lar gruppen diskutere sine tema og gi råd og støtte til hverandre. Hele tiden mens dialogene pågår bruker vi samtalene i gruppene til å trene på de 4 punktene over.

Vi lærer deg å;

  • Å tåle kritikk og lære av den, oppmuntre andre til å si fra
  • Være en teamplayer -ta vare på gruppen din
  • Ta vare på lederen din
  • Være tydelig, sette grenser på en god måte
  • Gi ros på en slik måte at folk vil høre på den

Dette er krevende arbeid og det mest krevende er at du blir trent til å ha de 4 punktene bak øret når du snakker med de andre. Du trener altså på å være fokusert og bevisst på de valgene du tar hele tiden. For at du skal holde koken bruker vi masse humor og takhøyden er stor. Vi legger vekt på at folk skal like å trene og at de har det gøy. Det øker sannsynlingheten for at de blir utholdende og det er helt nødvendig for å trene inn ny atferd.

Vår workshop varer i to dager, 10.00-17.00 begge dager med lunch 13.00-1400 og en 10 minutters pause per time.

Ukedager kan variere, men onsdag/torsdag og lørdag/søndag brukes en god del. Vi tar 6-10 deltagere og tilbyr workshop både til lukkede (arbeidsgiver tilbyr workshop til en gruppe av sine ansatte) og åpne (alle kan delta) grupper.

Vår workshop er godkjent som en del av spesialiteten for psykologer. Metoden vi bruker er dokumentert effektiv av Statkonsult (Difi) – les mer her. 

Er du interessert i workshop?

Kontakt oss

Finn oss her

Trenger du ryddehjelp for å sortere noe i livet ditt?

Kontakt oss i dag

Heidi +47 907 64 625

Bente Marie +47 907 64 659

Medlem av