Konflikthåndtering / mekling

på arbeidsplassen.

 

 

Vi kan tilby assistanse i situasjoner hvor det har oppstått uro eller konflikt og hvor partene trenger noen verktøy for å komme seg videre.

Arbeidsplassen er et sted som preges av raskt tempo, omstillinger, beslutninger og formidling av informasjon i alle retninger. Og viktigst; Den består av mennesker som først og fremst er forskjellige, har ulik bakgrunn, tempo og forventning. Av og til oppstår det vanskelige situasjoner mellom to eller flere ansatte som utvikler seg til mer langvarige konflikter. Og disse har en tendens til å gå utover omgivelsene som kan vanskeliggjøre samarbeid på tvers av grupper og avdelinger.

Bedriften vil prøve å løse situasjonen ved ulike tiltak, og ofte går det helt fint, men av og til trenger man hjelp utenfra som kan bistå til å løsne flokene.

En av de viktigste årsakene til at konfliktene setter seg fast er at partene slutter å lytte til hverandre. De har gjerne bestemt seg for hvem den andre er, hva hans intensjon og mening er, og lar seg ikke korrigere uansett hvor mye den andre prøver å nyansere eller fortelle en annen historie. Dette vil selvsagt komme til å låse situasjonen. Samtidig vet vi at mennesker faktisk gjør så godt de kan og ingen ønsker egentlig bråk. Uansett hvordan det ser ut på utsiden.

Vår erfaring er at det å bli lyttet til og bekreftet er en forutsetning for å komme videre i dialogen. Vi kan hjelpe til med å skape en gjensidig forståelse, og slik etablere et mer lyttende og bekreftende klima.

Det vi gjør er å invitere til møter med alle involverte parter, og dersom noen i første runde ikke ønsker å møte, vil det alltid være en mulighet å få med personen(e) på eventuelle senere møter.

Vi legger vekt på først og fremst å invitere partene til å lytte til hverandre. Begge eller alle får anledning til å fortelle sin historie slik vedkommende oppfatter den. Uten at han blir korrigert. Vi etterstreber at det blir lyttet med vennlighet.

Deretter sørger vi for at den som lyttet gjentar hva man har hørt og forstått. Det betyr ikke at man trenger å være enig, bare at man har fått med hva vedkommende sier. Så vil vi forsikre oss om at den som snakket faktisk føler seg hørt, og hvis ikke, hva det er han trenger for å føle seg vel.

Etter hvert kan partene begynne å stille avklarende spørsmål, skape tydelighet, gi aksept og kritikk. Deretter kan man bestemme seg for nye strategier både når det gjelder hvordan de håndterer hverandre heretter og hvordan de håndterer eventuelle saker de er uenige om. I

tillegg til å styre prosessen slik den er beskrevet over tilbyr vi deltakeren verktøy som gjør det lettere å lytte til den andres opplevelse på tvers av vedkommendes egen historie. Vi anbefaler alltid at samtalene følges opp etter noen uker slik at vi får evaluert og eventuelt korrigert prosessen.

Er du interessert i konflikthåndtering?

Kontakt oss

Finn oss her

Trenger du ryddehjelp for å sortere noe i livet ditt?

Kontakt oss i dag

Heidi +47 907 64 625

Bente Marie +47 907 64 659

Medlem av