Individualterapi

 

Fortell oss om hva du tenker, føler og strever med og vi vil gjøre hva vi kan for å hjelpe deg. Her har vi listet opp en del områder som du kanskje kjenner deg igjen i.

  • Du trenger å skape orden i situasjoner som oppleves kaotiske og uoversiktlige.
  • Du føler deg kanskje avvist og usikker i sosiale sammenhenger.
  • Du overveldes av vanskelige følelser i situasjoner hvor du trenger å opptre rasjonelt.
  • Du har havnet i konflikt på jobb eller med familie/venner.
  • Du står i en konkret situasjon hvor du skal prestere noe spesielt og hvor du trenger verktøy for å håndtere situasjonen best mulig.
  • Du har opplevd traumatiske situasjoner og behøver å bearbeide/sortere vanskelige følelser knyttet til disse erfaringene.

Vi vil bruke tid på å lytte for å forstå og bli kjent med deg og hvordan akkurat du tenker og handler.

For oss er det viktig at du føler deg hørt og anerkjent for din opplevelse av situasjonen. Etter hvert vil vi kikke på mulige alternative måter å tenke/handle på som vil hjelpe deg videre i forhold til det du strever med.

Individualterapi

Er du interessert i individualterapi?

Kontakt oss

Finn oss her

Trenger du ryddehjelp for å sortere noe i livet ditt?

Kontakt oss i dag

Heidi +47 907 64 625

Bente Marie +47 907 64 659

Medlem av