Vår filosofi

 

 

Vi har vår faglige forankring i kommunikasjonsteori. Dette ut fra tanken om at de fleste mellommenneskelige problemer handler om hvordan man kommuniserer og tolker hverandre. Alle individer befinner seg i en ende av en relasjon og vi har vært opptatt av at det tvingende i at du ikke kan unnlate verken å kommunisere til eller tolke andre.

I løpet av de siste årene har vi videreutdannet oss i narrativ psykologi og via denne utviklet en enda større interesse for kognitiv tenkning. Det betyr at vi er opptatt av hvordan du tenker, og hvilke tankemessige strategier du handler etter. Vi ønsker å bevisstgjøre deg på at du alltid kan velge å handle på en ny måte ut fra hva du ønsker å oppnå i forhold til andre mennesker. Vår erfaring er at mennesker stort sett går på autopilot og tenker ikke over at de kan velge andre måter å håndtere hverandre på.

Vi ønsker å inspirere deltakere og enkeltindivider til å interessere seg for hvilken effekt de har på sine nære omgivelser. Simpelthen bli nysgjerrig på hva andre tenker om deg. Dette ser vi på som avgjørende enten det er snakk om en leders/kollegas konflikthåndtering i arbeidslivet, eller som part i et par-/venneforhold.

Det er helt sentralt at mennesker tør å være tydelige både på ros og ris, og dersom de skal våge dette i for eksempel et kollegateam må tilbakemeldingene håndteres på en oppmuntrende måte. Vi forsøker derfor å skape en så anerkjennende atmosfære som mulig når vi jobber med gruppene våre. Vi legger vekt på at deltakerne lærer seg å gi ros på en konkret og grundig måte, noe alle ser ut til å trenge og trene på. Bruk av humor er også et undervurdert virkemiddel!

Det er vår erfaring at det først er når mennesker føler seg helt trygge at de tør å prøve ut ny atferd.

Ut fra denne forståelsen av mellommenneskelige forhold har vi utviklet kommunikasjonsverktøy som vi presenterer for deltakerne og siden trener på å ta i bruk.

Bente-Marie Ihlen

er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har vært forsker i flere år og tok en Dr. Psychol i 1995. Parallelt med forskerjobben og siden har hun arbeidet med, og utviklet kommunikasjonsverktøy til bruk i leder-og kollegateam. Hun har skrevet tre bøker om temaet. Bente-Marie har jobbet i en årrekke med leder-og teamutvikling mot både det private og det offentlige markedet. Hun har dessuten undervist på profesjonsstudiet på psykologisk institutt, UiO.

Bente-Marie jobber også i tradisjonell psykologpraksis med individuell og parterapi samt coaching av ledere.

Heidi Ihlen

er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i poliklinikk med rusrelaterte problemer. Hun har over flere år arbeidet med å utvikle kommunikasjonsverktøy til bruk for leder-og kollegateam. Hun har skrevet tre bøker om temaet sammen med Bente-Marie. Heidi jobber med team- og lederutvikling ut fra en kommunikasjonsteoretisk tilnærming.

Som Bente-Marie har Heidi også undervist på profesjonsstudiet i psykologi, UiO.

Når Heidi ikke jobber med kommunikasjonstrening for ledergrupper befinner hun seg i privatpraksis med individual-/parterapi og ellers coaching av ledere.

Kontakt oss

Finn oss her

Trenger du ryddehjelp for å sortere noe i livet ditt?

Kontakt oss i dag

Heidi +47 907 64 625

Bente Marie +47 907 64 659

Medlem av